Model: MÁY CHẤN 4M5 KHÔNG CHỈNH ĐỘ 01 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – MC4.5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 1mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Dài * Rộng* Cao : 4,5m x 1,2m x 2,1m

     Khối lượng : 4,5 Tấn

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CHẤN 4M5 KHÔNG CHỈNH ĐỘ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – MC4.5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 1mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Dài * Rộng* Cao : 4,5m x 1,2m x 2,1m

     Khối lượng : 4,5 Tấn

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CHẤN 4M5 THƯỜNG KHÔNG CÓ ĐỘ CHỈNH , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – MC4.1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 1mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Dài * Rộng* Cao : 4,1m x 1,1m x 2,1m

     Khối lượng : 4 Tấn

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

  • MÁY CHẤN 4M5 KHÔNG CHỈNH ĐỘ 01
  • MÁY CHẤN 4M5 KHÔNG CHỈNH ĐỘ
  • MÁY CHẤN 4M5 THƯỜNG KHÔNG CÓ ĐỘ CHỈNH