Model: MÁY CÁN TÔN HAI TẦNG 04 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 9S&13SLP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Năng suất cán: 15 - 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,8m x 1,2m

     Khối lượng : 14Tấn

BIÊN DẠNG:

 

SẢN PHẨM:

 

Model: MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG LOẠI 9S & 13S , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 9S&13SLP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Năng suất cán: 15 - 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,8m x 1,2m

     Khối lượng : 14Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

 

 

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 6S&25S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Năng suất cán: 15 - 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,8m x 1,2m

     Khối lượng : 14Tấn

  • MÁY CÁN TÔN HAI TẦNG 04
  • MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG LOẠI 9S & 13S
  • MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG