Model: MÁY DẬP VÒM LẬT ĐẦU 01 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – DV03

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

    Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm(BMT, G550)

    Tổng công suất điện: 7,5 HP
    Đường kính trục cán : DIA 57mm

    Số cặp trục : dãn: 02 cặp, số trục đỡ: 03 cặp

    Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

    Khối lượng : 1,8 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP VÒM LẬT ĐẦU , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : CCSC – DV03

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm(BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : dãn: 02 cặp, số trục đỡ: 03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,75m x 1,25m

     Khối lượng : 2 Tấn

Model: Dập Vòm Lật Đầu 5 Sóng , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

 

MÃ SỐ: SGM - DV03

  • MÁY DẬP VÒM LẬT ĐẦU 01
  • MÁY DẬP VÒM LẬT ĐẦU
  • Dập Vòm Lật Đầu 5 Sóng