Model: MÁY CÁN RÂY CỬA CUỐN , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MODEL: SGM - CLCC

BIÊN DẠNG:

 

Model: MÁY QUẤN CUỘN THÀNH PHẨM , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM:

Model: MÁY ÉP BIÊN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY DẬP LỖ THÔNG GIÓ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP BÌA THƯ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP BẢNG LỀ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM:

Model: MÁY CẮT RỜI , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN TÔN CỬA CUỐN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Model: MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN CỬA CUỐN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

HÌNH SẢN PHẨM:

  • MÁY CÁN RÂY CỬA CUỐN
  • MÁY QUẤN CUỘN THÀNH PHẨM
  • MÁY ÉP BIÊN
  • MÁY DẬP LỖ THÔNG GIÓ
  • MÁY DẬP BÌA THƯ
  • MÁY DẬP BẢNG LỀ
  • MÁY CẮT RỜI
  • MÁY CÁN TÔN CỬA CUỐN
  • MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN CỬA CUỐN