Model: MÁY GẤP - BẺ TÔN , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM- MBT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,8mm (BMT, G550)

     Dài * Rộng* Cao : 3,5m x 1,4m x 1,2m

     Khối lượng : 1 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY BẺ TÔN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM- MBT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,8mm (BMT, G550)

     Dài * Rộng* Cao : 3,5m x 1,4m x 1,5m

     Khối lượng : 1,5 Tấn

SẢN PHẨM:

  • MÁY GẤP - BẺ TÔN
  • MÁY BẺ TÔN