Model: MÁY CÁN KHUNG KỆ C 40 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – XGC4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 1 – 1,8mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 10 HP

     Tốc độ cán: 25-28m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 65mm

     Số cặp trục : Up/Down 14 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 7,6m x 0,85m x 1,4m

     Khối lượng : 2 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN KHUNG KỆ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : CCSC – MCK

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 1,2 – 3mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 15 HP

     Năng suất cán: 10 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 65mm

     Số cặp trục : Up/Down 12 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6,7m x 1m x 1,4m

     Khối lượng : 5 - 6 Tấn

  • MÁY CÁN KHUNG KỆ C 40
  • MÁY CÁN KHUNG KỆ