Model: MÁY CÁN ỐP NÓC TỰ ĐỘNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – ON300 & 457

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6 (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Năng suất cán: 10 – 15m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 60 mm

     Số cặp trục : Up/Down 9 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 5,6m x 0,9m x 1,4m

     Khối lượng : 4 Tấn

BIÊN DẠNG:

 

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN ỐP NÓC LOẠI THƯỜNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – ON

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6 (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Năng suất cán: 10 – 15m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 60 mm

     Số cặp trục : Up/Down 9 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1m x 1m

     Khối lượng : 4 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN ỐP NÓC , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – ONTL300 & 457

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6 (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Năng suất cán: 10 – 15m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 60 mm

     Số cặp trục : Up/Down 9 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1m x 1,30m

     Khối lượng : 3 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HẠO THỰC TẾ:

 

  • MÁY CÁN ỐP NÓC TỰ ĐỘNG
  • MÁY CÁN ỐP NÓC LOẠI THƯỜNG
  • MÁY CÁN ỐP NÓC