Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – CT1T11S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Năng suất cán: 15-20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10,5m x 1,8m x 1m

     Khối lượng :9 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG ĐỈNH VUÔNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T11S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

BIÊN DẠNG:

 

SẢN PHẦM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG TRÒN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – CT1TST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Năng suất cán: 15-20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,6m x 1m

     Khối lượng : 9 Tấn

  • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG
  • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG ĐỈNH VUÔNG
  • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 11 SÓNG TRÒN