Model: Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN 1 rìa , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - CT1T5S INDO - K1219

Độ dày nguyên liệu: 0.2 - 0.5 mm
Công suất điện: 10HP
Đường kính trục cán: DIA 70
Số cặp trục: 20 cặp
Dài x Rộng x Cao: 9.7mx1.7mx1.4m
Khối lương: #7.74 tấn

 

Model: Máy cán tôn 5 sóng Thái Lan 750 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - CT1T5S THAI - 750

Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG 04 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S - K914

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 Độ dày nguyên liệu : 

 0.23 - 0.6mm (BMT)

 Tổng công suất điện:

 7,5 HP

 Năng suất cán: 

 15 – 20m/phút

 Đường kính trục cán : 

 DIA 70mm

 Số cặp trục : 

 18 cặp

 Dài * Rộng* Cao : 

 9m x 1,5m x 1,2m

 Khối lượng : 

 8 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

SẢN PHẦM:

 

 

Model: Máy Cán Tôn 5S InDo , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

Máy Cán Tôn 5S InDo

Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG 03 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

SẢN PHẦM:

Model: MÁY CÁN TÔN KHỔ LỚN 1 TẦNG 5 SÓNG , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S - K1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

 Độ dày nguyên liệu : 

 0.23 - 0.6mm (BMT)

 Tổng công suất điện:

 7,5 HP

 Năng suất cán: 

 15 – 20m/phút

 Đường kính trục cán : 

 DIA 70mm

 Số cặp trục : 

 Up/Down 18 cặp

 Dài * Rộng* Cao : 

 9m x 1,5m x 1,2m

 Khối lượng : 

 8 Tấn

BIÊN DẠNG:

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 760 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 07 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 05 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG - KHỔ 760 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

Model: MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 01 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

Model: MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - CT1T5S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 - 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

      Năng suất cán: 15 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 9m x 1,5m x 1,2m

     Khối lượng : 8 Tấn

SẢN PHẨM:

 • Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN 1 rìa
 • Máy cán tôn 5 sóng Thái Lan 750
 • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG 04
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG
 • Máy Cán Tôn 5S InDo
 • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG 03
 • MÁY CÁN TÔN KHỔ LỚN 1 TẦNG 5 SÓNG
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 760
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 07
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 05
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG - KHỔ 760
 • MÁY CÁN TÔN 5 SÓNG 01
 • MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 5 SÓNG