tram phun pu

tram phun pu

Chi tiết sản phẩm

Mã số: SGM - PU PUMP

   Tốc độ phun: 20m
   Công suất điện: 1Hp   

 

Sản phẩm khác