Model: Máy cán Z Thông gió , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - Z K457

Model: MÁY CÁN Z THÔNG GIÓ LOẠI THƯỜNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – LOUVER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,8mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Năng suất cán: 12 – 16m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : Up/Down 10 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 0,9m x 1m

     Khối lượng : 3,5 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HOẠ THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN Z THÔNG GIÓ 457 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – LOUVER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,8mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Năng suất cán: 12 – 20m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : Up/Down 10 -11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 0,8m x 1m

     Khối lượng : 3,5 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

 

  • Máy cán Z Thông gió
  • MÁY CÁN Z THÔNG GIÓ LOẠI THƯỜNG
  • MÁY CÁN Z THÔNG GIÓ 457