Model: Máy dập hoa tulip cơ , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

Model: máy dập mũi tên 5 sóng , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - DH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất điện: 3Hp
Dai x Rộng x Cao: 0.7m x 0.7m x 1.5m
Khối lượng: 0.5 tấn

BIÊN DANG:

SẢN PHẨM:

 

 

Model: MÁY DẬP HOA TRÊN TÔN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - DH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Công suất điện : 3 HP

     Dài * Rộng* Cao : 0,7m x 0,7m x 1,45m

     Khối lượng : 0,4 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP TÔN HÌNH MŨI TÊN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - DH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Công suất điện : 3 HP

     Dài * Rộng* Cao : 0,7m x 0,7m x 1,3m

     Khối lượng : 0,3 Tấn

 

BIÊN DẠNG:

 

SẢN PHẨM:

  • Máy dập hoa tulip cơ
  • máy dập mũi tên 5 sóng
  • MÁY DẬP HOA TRÊN TÔN
  • MÁY DẬP TÔN HÌNH MŨI TÊN