Model: MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 760 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - DV01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : dẫn :02 cặp ;  trục đỡ:03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,75m x 1,25m

     Khối lượng :1,850 Tấn

 

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP VÒM LOẠI 5 SÓNG 750 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – DV01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

    Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm(BMT, G550)

    Tổng công suất điện: 7,5 HP

    Đường kính trục cán : DIA 57mm

    Số cặp trục : dãn: 02 cặp, số trục đỡ: 03 cặp

    Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

    Khối lượng : 1,8 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 03 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – DV01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : Up/Down 03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

     Khối lượng :1,8 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 04 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – DV01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

    Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm(BMT, G550)

    Tổng công suất điện: 7,5 HP

    Đường kính trục cán : DIA 57mm

    Số cặp trục : dãn: 02 cặp, số trục đỡ: 03 cặp

    Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

    Khối lượng : 1,8 Tấn

SẢN PHẨM:

 

Model: MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 02 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – DV01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : Up/Down 03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

     Khối lượng :1,8 Tấn

SẢN PHẨM:

  • MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 760
  • MÁY DẬP VÒM LOẠI 5 SÓNG 750
  • MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 03
  • MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG 04
  • MÁY DẬP VÒM 5 SÓNG  02