Model: MÁY DẬP VÒM XOAY , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – DV02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 – 0.6mm (BMT,G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : dãn: 02 cặp, số trục đỡ: 03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1.5m x 1,5m x 1,5m

     Khối lượng : 1,8 Tấn

BIÊN DẠNG:

 

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY DẬP VÒM ĐỨNG NGANG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM - DV02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 7,5 HP

     Đường kính trục cán : DIA 57mm

     Số cặp trục : Up/Down 03 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,5m x 1,5m

     Khối lượng :1,8 Tấn

  • MÁY DẬP VÒM XOAY
  • MÁY DẬP VÒM ĐỨNG NGANG