Model: MÁY CÁN ỐP GÓC 300 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – OG

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 – 0.6mm 

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : 09 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1m x 1m

     Khối lượng : 4 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN ỐP GÓC 02 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – OG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 – 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : 09 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1m x 1m

     Khối lượng : 4 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN ỐP GÓC 457 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – OG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 – 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : 09 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1m x 1m

     Khối lượng : 4 Tấn

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN ỐP GÓC , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ :  SGM – OG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0.6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Đường kính trục cán : DIA 60mm

     Số cặp trục : 09 - 11 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 6m x 1,6m x 1m

     Khối lượng : 3 Tấn

  • MÁY CÁN ỐP GÓC 300
  • MÁY CÁN ỐP GÓC 02
  • MÁY CÁN ỐP GÓC 457
  • MÁY CÁN ỐP GÓC