Model: MÁY SÓNG NGÓI 2 TẦNG 6S TRÚC 13S LAPHONG , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - SN2T 6STRUC & 13LP - K1200

Độ dày nguyên liệu:  0.23 - 0.6mm
Năng suất cán: 4m/phút
Đường kính trục cán: DIA 70
Số cặp trục: 20 -22 cặp
Dài x Rộng x Cao: 11.2m x 1.6m x 1.6m
Khối lượng: #14 tấn

 

Model: MÁY SÓNG NGÓI 2 TẦNG 6 SÓNG TRÚC 11 SÓNG VUÔNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - SN2T 6ST & 11SV

Độ dày nguyên liệu: 0.23 - 0.6mm
Năng suất cán: 14 - 18m/phút
Đường kính trục cán: DIA 75
Số cặp trục: 20 - 22 cặp
Dài x Rộng x Cao: 11.3m x 2.1m x 1.85m
Khối lượng: #16.3 tấn

 

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI HAI TẦNG 6 SÓNG TRÚC , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 6STRUC & 13SLP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 HP

     Năng suất cán: 4m/phút, 8m/phút, 12m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 20 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 2,1m x 1,9m

     Khối lượng :17 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI HAI TẦNG 6 SÓNG TRÚC 9 SÓNG , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 6STRUC & 9S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 HP

     Năng suất cán: 4m/phút, 8m/phút, 12m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 20 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,8m x 1,35m

     Khối lượng :18 Tấn

SẢN PHẨM:

 

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

  • MÁY SÓNG NGÓI 2 TẦNG 6S TRÚC 13S LAPHONG
  • MÁY SÓNG NGÓI 2 TẦNG 6 SÓNG TRÚC 11 SÓNG VUÔNG
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI HAI TẦNG 6 SÓNG TRÚC
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI HAI TẦNG 6 SÓNG TRÚC 9 SÓNG