Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 15 HP

     Năng suất cán: 4m/phút, 8m/phút, 12m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 20-22 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,6m x 1m

     Khối lượng :8 -11 Tấn

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

 

 

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

 

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI 05 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 HP

       Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 20 - 22cặp

     Dài * Rộng* Cao : 12m x 1,6m x 1,05m

HÌNH SẢN PHẨM THỰC TẾ:

Model: MÁY DẬP TÔN GIẢ NGÓI , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 15 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8m/phút; 12m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,6m x 1,6m

     Khối lượng : 9 Tấn

  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI 05
  • MÁY  DẬP TÔN GIẢ NGÓI