Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI 06 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNINDO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 - 35 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,6m x 1,6m

SẢN PHẨM:

HÌNH ẢNH MINH HỌA THỰC TẾ:

 

Model: Máy Cán Sóng Ngói 1 Tầng , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNINDO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 - 35 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,8m x 1,6m

     Khối lượng : 11 Tấn

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI 01 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNINDO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 - 35 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,6m x 1,6m

     Khối lượng : 12 - 14 Tấn

 

BIÊN DẠNG:

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI 07 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNINDO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 - 35 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,6m x 1,6m

 

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ:

 

Model: MÁY CÁN SÓNG NGÓI 04 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – 5SNINDO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6 (BMT)

     Tổng công suất điện: 15 - 35 HP

     Năng suất cán: 4m/phút; 8 m/phút; 12 m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Số cặp trục : Up/Down 18 - 20cặp

     Dài * Rộng* Cao : 10m x 1,6m x 1,6m

     Khối lượng : 12 - 14 Tấn

SẢN PHẨM:

HÌNH MINH HỌA THỰC TẾ

  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI 06
  • Máy Cán Sóng Ngói 1 Tầng
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI 01
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI 07
  • MÁY CÁN SÓNG NGÓI  04