Model: MÁY XẢ CUỐN TỰ ĐỘNG ẤT QUAY , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – TX05

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Tải trọng: 5 Tấn

     Khối lượng: 2 Tấn

Model: MÁY XẢ CUỘN TỰ ĐỘNG RÃNH TRƯỢT , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – TX05

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Tải trọng: 5 Tấn

     Khối lượng: 2 Tấn

Model: XẢ CUỘN TỰ ĐỘNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – TX05

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Tải trọng: 5 Tấn

     Khối lượng: 2 Tấn

  • MÁY XẢ CUỐN TỰ ĐỘNG ẤT QUAY
  • MÁY XẢ CUỘN TỰ ĐỘNG RÃNH TRƯỢT
  • XẢ CUỘN TỰ ĐỘNG