Model: MÁY XẺ TÔN TỰ ĐỘNG PLC - K1200 , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÔ TẢ: SGM - MX AUTO SCREEN - K1200

Độ dày nguyên liệu: 023 - 0.6 mm
Công suất điện: 2HP
Đường kính trục cán: DIA 75
Số cặp trục: 1 cặp
Dài x Rộng x Cao:  1.8m x1.7mx1m
Khối lượng: 1.85 tấn

 

Model: Máy xẻ tôn thường , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM - MX 2HP

Model: Máy xẻ tôn khổ 1500 , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM - MX1500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm(BMT, G550)
Tổng công suất điện: 5 HP

Đường kính trục cán : DIA 75mm

Số cặp trục : dãn: 01 cặp

Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,75m x 1,25m
Khối lượng : 2 Tấn

 

 

 

 

Model: MÁY CẮT & XẺ TÔN , Video clip video, Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – MCX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0.23 – 0.6 (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 2 HP

     Năng suất cán: 10-15m

     Đường kính trục cán : DIA 75mm

     Số cặp trục :1 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,7m x 1,7m x 1m

     Khối lượng : 1,5 Tấn

Model: MÁY CẮT HÌNH , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM - MCH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 - 0,6mm (BMT)

     Tổng công suất điện: 3 HP

     Đường kính trục cán : DIA 70mm

     Dài * Rộng* Cao : 1,1m x 1,3m x 1,1m

     Khối lượng : 1,2 Tấn

Model: MÁY CẮT XẺ TỰ ĐỘNG , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ: SGM- MCX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

     Độ dày nguyên liệu : 0,2 – 1mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 5 HP

     Năng suất cắt: 25m/phút

     Đường kính trục cán : DIA 75mm

     Số cặp trục :  01 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 8m x 2,3m x 1,2m

     Khối lượng : 2 Tấn

     Kiểu năng : Bán tự động

 

Model: MÁY XẺ TÔN , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

MÃ SỐ : SGM – MX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

     Độ dày nguyên liệu : 0,23 – 0,6mm (BMT, G550)

     Tổng công suất điện: 2 HP

     Đường kính trục cán : DIA 75mm

     Số cặp trục :  01 cặp

     Dài * Rộng* Cao : 1,5m x 1,4m x 1,2m

     Khối lượng : 0,6 Tấn

  • MÁY XẺ TÔN TỰ ĐỘNG PLC - K1200
  • Máy xẻ tôn thường
  • Máy xẻ tôn khổ 1500
  • MÁY CẮT & XẺ TÔN
  • MÁY CẮT HÌNH
  • MÁY CẮT XẺ TỰ ĐỘNG
  • MÁY XẺ TÔN