Model: Tách dầu , Chi tiết sản phẩm kedit, Đặt hàng Đặt hàng

»Tổng quan

Phân tách dầu và khí. Dầu được giữ lại chạy tuần hoàn, khí ra ngoài để sử dụng.” quá trình phân tách này diễn ra liên tục.

Biện Pháp Phòng Ngừa

1. Để đảm bảo hoạt động và tuổi thọ của máy nén khí, hãy sử dụng dầu làm mát chuyên dùng và phụ tùng được cung cấp bởi công ty chúng tôi.
2. Khi mua phụ tùng, vui lòng tham khảo danh sách phụ tùng thay thế trong quá trình sử dụng và bảo trì bằng tay, phải ghi rõ model máy nén, số máy, tên một phần, một phần số, và một phần số lượng.
3. Các phụ tùng được sản xuất bởi công ty chúng tôi có dán nhãn, logo, dấu hiệu nhận biết. Vui lòng kiểm tra trước khi nhận.

 

  • Tách dầu